DOMISOLKI

kategoria: muzyczne

wiek: dzieci

dni tygodnia: poniedziałek 17:00 - 18:00

miejsce: Strefa Kultury, Jana Pawła II 55, Piaseczno

Wiek: 7 – 10 lat

Głównym założeniem  zajęć jest rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i kształtowanie ich muzycznej wyobraźni. Wynikiem tego uczestnicy nabywają umiejętność szybszego i dokładniejszego uczenia się programu muzycznego (piosenek z elementami tanecznymi).

Prowadzący: Piotr Łapiński

Absolwent Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. J. Elsnera w Warszawie w klasie śpiewu solowego dr Marii Olkisz. Otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia artystyczne. Na stałe zatrudniony jako artysta w Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego.