GORDONKI

kategoria: muzyczne

wiek: dzieci

dni tygodnia: środa 10:30 - 11:00

koszt: 140 zł / miesiąc

miejsce: Klub Kultury w Zalesiu Górnym, Białej Brzozy 3, Zalesie Górne

Wiek: 0 – 3 lata z opiekunem

Zapisy i opłaty u instruktora. Tel. 795 489 457

Zajęcia prowadzone w oparciu o teorię uczenia się muzyki prof. Eliasa E. Gordona. Polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka.

Prowadząca: Patrycja Grecka

Ukończyła studia muzyczne w klasie skrzypiec, wykształcenie muzyczne zdobywała także zagranicą (USA). Specjalizuje się nauczaniu gry na skrzypcach (dzieci i dorośli)  metodą Suzuki.