WESOŁE NUTKI – RYTMIKA

kategoria: muzyczne, ruchowe

wiek: dzieci

dni tygodnia: czwartek 16:30 - 17:15

koszt: 60 zł / miesiąc

miejsce: Przystanek Kultura, Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno

Wiek: 2 – 4 lata

Zajęcia muzyczno-ruchowe przygotowują dzieci do lepszego funkcjonowania emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego. Poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach, ćwiczenia ruchowe i zabawy przy muzyce dzieci wzbogacają zasób słów, ćwiczą pamięć, uczą się poprawnej dykcji, rozwijają koordynację słuchowo-ruchową.

Prowadząca: Urszula Wardziak – Antczak

Od wielu lat współpracuje z placówkami oświatowymi w Warszawie i w Piasecznie. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w klasie fortepianu i rytmiki, kontynuując edukację muzyczną na kierunku muzykologia.