POPOŁUDNIOWE GORDONKI

kategoria: muzyczne

wiek: dzieci

dni tygodnia: piątek, godz.16:00 - 16:30

koszt: 80 zł / miesiąc

Zajęcia prowadzone w oparciu o teorię uczenia się muzyki prof. Eliasa E. Gordona. Zajęcia polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Podczas zajęć dzieci uczą się rozumieć i tworzyć muzykę , improwizować ją, w pierwszej kolejności za pomocą swego najcenniejszego instrumentu, jakim jest głos. Ponadto dziecko uczy się harmonijnego i rytmicznego poruszania się, które jest podstawą rozumienia i wyczucia rytmu.

Na zajęciach wzbogacany jest słownik słuchowy dziecka, rozwijana wrażliwość słuchowa, kształtowany głos, doskonalone umiejętności śpiewania, podejmowania różnych działań, współdziałania z innymi, naśladowania i wywoływania reakcji ruchowych. Faktem jest bowiem, że dziecko, które od pierwszych miesięcy swojego życia ma kontakt z muzyką, pełniej się rozwija, szybciej reaguje na bodźce zewnętrzne i ma lepszy kontakt ze światem.

Prowadzący – Patrycja Grecka prowadzi Agencje Artystyczną „Grecka Music Promotion”, ukończyła studia muzyczne w klasie skrzypce, wykształcenie muzyczne zdobywała także zagranicą (USA) specjalizuje się nauczaniu gry na skrzypcach (dzieci i dorośli) metodą Suzuki – metoda uczenia małych dzieci gry na instrumentach muzycznych na zasadzie naśladownictwa, stworzona przez japońskiego skrzypka Shinichi Suzuki. Idea jego metody edukacji muzycznej sprowadza się do otoczenia troską i miłością małych dzieci od najmłodszego wieku, kiedy to osiągają one najszybsze efekty pracy poprzez naśladowanie dorosłych – rodziców czy ulubionego nauczyciela. Nauka gry na instrumencie została tam porównana do nauki mowy u małego dziecka, którą to trudną sztukę niemal każde dziecko opanowuje doskonale.