RUCHOWE ROZWIJANKI

kategoria: ruchowe

wiek: dzieci

dni tygodnia: czwartek 15:30 - 16:15

koszt: 60 zł / miesiąc

miejsce: Strefa Kultury, Jana Pawła II 55, Piaseczno

Zajęcia rozpoczną się w momencie kiedy uzbiera się minimalna liczba osób w grupie i wtedy także w systemie zostanie włączona funkcja płatności.

Ruchowe Rozwijanki – bazę tych zajęć stanowi metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Zajęcia składają się z ćwiczeń- relacji (w parach: dziecko-dziecko lub rodzic-dziecko). Przypominają ćwiczenia gimnastyczne, jednak głównym ich celem, nie jest rozwój fizyczny, a kształtowanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, dzielenie przestrzeni z innymi osobami, a przede wszystkim nawiązywanie z rodzicami lub/i dziećmi bliskiego kontaktu. Ćwiczenia odbywają się przede wszystkim w parach (na boso lub w skarpetkach) i przypominają wczesnodziecięce zabawy rodziców z dziećmi. Podczas zajęć wykorzystane zostaną także: dziecięce masażyki, kołysanki, zabawy z rekwizytem (koc i chusta), piosenki oraz zabawy na powitanie i pożegnanie. 

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne

Celem metody jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka i stopniowa korekta jego zaburzeń. Bardzo ważne miejsce w tej metodzie zajmuje wielozmysłowa stymulacja psychomotoryczna i społeczna oparta o ruch, jako czynnik wspomagania. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne we wspomaganiu rozwoju dziecka i terapii zaburzeń.

System ćwiczeń wywodzi się z okresu wczesnego dzieciństwa i zawiera w sobie bardzo dużo elementów bliskości fizycznej i emocjonalnej. Stosowane jest kołysanie, przytulanie, turlanie, przeciąganie. Jest to naturalna potrzeba dziecka nawet zamkniętego i nie potrafiącego okazywać uczuć czy zainteresowania.

Charakterystyczną cechą tej metody jest rozwijanie dziecka poprzez ruch, stopniowe budowanie :

  • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
  • świadomości istnienia przestrzeni i naszego działania w niej
  • dzielenia tej przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktu. 

Prowadząca – Marta Wojdyna, jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz psychologiem. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 9 lat. Ukończyła szkolenie z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, które stanowi bazę do zajęć Ruchowe Rozwijanki. Uwielbia prowadzić warsztaty z dziećmi i rodzicami.