BALET (Szkoła Tańca i Baletu Maestro)

kategoria: ruchowe

wiek: dzieci

dni tygodnia: poniedziałek 14:05 - 17:10

miejsce: Strefa Kultury, Jana Pawła II 55, Piaseczno

Wiek: 3 – 12 lat

Zapisy: www.akademiasztuk.art.pl,  tel: 602 280 086.

Koszt:
85 zł / miesiąc (tygodniowo 45 min. zajęć) 
110 zł / miesiąc (tygodniowo 60 min. zajęć) 

Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy odpowiednie do wieku i umiejętności. Zawierają w sobie elementy gimnastyki rozciągającej, ćwiczeń ogólnorozwojowych poprawiających sprawność fizyczną, kształtujących prawidłową postawę ciała oraz koordynację ruchową. Dzieci ucząc się prostych elementów tanecznych, łącząc je w układy poznają podstawy tańca klasycznego i ludowego. Poprzez zabawę przy muzyce dzieci pogłębiają wyrazowość, utaneczniają się, nabywają umiejętność swobodnej ekspresji, ale też umiejętność zespołowej pracy w przestrzeni scenicznej.

Prowadząca: Joanna Kostrzewa

Absolwentka Szkoły Baletowej w Poznaniu. Współpracowała z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca Mazowsze. Występowała na wielu scenach w kraju i na świecie. Miłość do tańca nigdy jej nie opuszcza. Nawet gdy pełniła w swoim życiu odpowiedzialne funkcje w instytucjach finansowych, zarażała najmłodsze pokolenie tańcem, akrobatyką i baletem w czystej, klasycznej postaci. Z wdziękiem wspiera i docenia wysiłki ambitnych, małych tancerek ubierając baletki i ćwicząc razem z nimi.