Myślenie plastyczne

kategoria: plastyczne, edukacyjne

wiek: młodzież, dorośli

dni tygodnia: środa gr. I 16:15 – 18:15, gr. II 18:30 - 21:00

koszt: gr. I 100 zł / miesiąc, gr. II 120 zł / miesiąc

miejsce: Strefa Kultury, Jana Pawła II 55, Piaseczno

Wiek:

  • grupa I: 14 – 18 lat
  • grupa II: 18 – 99 lat

Program nauczania oparty jest o realizację zadań tematycznych, które mają na celu rozbudzenie wśród uczestników zajęć dążenia do znalezienia uniwersalnego dialogu między wizją rzeczywistą a obrazem kreatywnym, poprzez indywidualne poszukiwania twórcze. Procesom tym ma sprzyjać cykl kształcenia składający się z różnych elementów doświadczeń plastycznych które uczestnicy nabywają w trakcie realizacji zadań i ćwiczeń z zakresu analizy wizualnej obrazu, jego poznawania i racjonalizowania. Podczas procesu tworzenia przekazu wizualnego wykonywanych zadań uczestnicy zapoznają się z pełnym spektrum zagadnień sztuk plastycznych.
Kształcenie odbywa się na zasadzie wykonywania zróżnicowanych zadań plastycznych różnymi technikami. Przyjęta forma pracy obejmuje realizację zadań tematycznych poprzedzonych wykładami wprowadzającymi i kontynuowanych poprzez systematyczne korekty od analizy problemu, do wyboru środków, właściwych narzędzi i ostatecznej realizacji.
W oparciu o własną świadomość twórczą uczestników zajęć i umiejętności przyswojone w procesie nauczania wszystkie wykonywane zadania mają na celu stworzenie niebanalnego przesłania oraz dobranie optymalnych środków do jego przekazu. Jednocześnie zakładany jest dalszy rozwój indywidualnych predyspozycji uczestników, kształcenie postaw kreatywnych, nauka wyboru środków formalnych i korelacji metod z celem działania.

Prowadzący: Leszek Robaszkiewicz

Doktor Sztuk Plastycznych, długoletni wykładowca akademicki, promotor wielu prac magisterskich w dziedzinie sztuk pięknych. Autor wielu wystaw i działań artystycznych z zakresu sztuki wizualnej. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików Projektantów.