PIANINO – Sylwia Biernat

kategoria: muzyczne

dni tygodnia: poniedziałek / godziny do ustalenia z instruktorem

koszt: 160 zł / 30 minut / miesiąc, 200 zł / 45 minut / miesiąc

miejsce: Klub Kultury w Złotokłosie, 3 Maja 30, Złotokłos

Wiek: 6 – 99 lat

Nauka gry na pianinie rozwija wrażliwość i wyobraźnię i muzyczną. Uczy koncentracji uwagi, wytrwałości, systematyczności i dążenia do celu. Kształtuje pamięć wzrokową i słuchową. Dzięki indywidualnemu trybowi zajęć instruktor ma możliwość skupienia się na potrzebach i gustach muzycznych uczestnika.

Prowadząca: Sylwia Biernat

Ukończyła Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie, tytuł magistra w klasie altówki. Skrzypaczka i fidelistka w zespole muzycznym Łysa Góra. Muzyk instrumentalista w orkiestrze symfonicznej i zespołach kameralnych UM.