REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,POKAŻ SWÓJ KOMIKS’’

 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Piasecznie – Przystanek Kultura

2. Konkurs rozpoczyna się 9 lutego 2018 i trwa do 20 marca 2018

3. Temat konkursu: autorski komiks

4. W konkursie mogą brać udział  dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat, mieszkający na terenie Powiatu Piaseczyńskiego. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-13 lat, 14-19 lat.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Prace konkursowe należy przynieść osobiście do Recepcji Przystanku Kultura, pl. Piłsudskiego 9 w Piasecznie, lub przesłać na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

do dnia 20 marca 2018

Praca konkursowa ma być komiksem wykonanym w dowolnej technice. 

1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, nie zgłaszanymi do I edycji konkursu w 2017 roku.

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

3. Dopuszcza się zgłoszenie komiksu stworzonego wspólnie jako grupa.

4. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, telefon, adres zamieszkania, adres mailowy. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

7. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas II Festiwalu Przystanek:Komiks, który odbędzie się 08 kwietnia 2018 roku w Przystanku Kultura, pl. Piłsudskiego 9 w Piasecznie. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie www.kulturalni.pl i w mediach społecznościowych Centrum Kultury w Piasecznie

3. Nagrodami w konkursie są komiksy i inne nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektor Centrum Kultury w Piasecznie, Wydawnictwo Kultura Gniewu oraz Wydawnictwo Widnokrąg.

4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

5. Decyzja jury co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas Festiwalu Przystanek:Komiks dnia 08.04.2018 oraz na opublikowanie fragmentów pracy na portalach społecznościowych Centrum Kultury w Piasecznie.

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.

3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.kulturalni.pl oraz w recepcji Przystanku Kultura.

4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (plakatkonkurs2018.jpg)Plakat 471 kB
Pobierz plik (REGULAMINKOMIKS2018.doc)Regulamin 18 kB