Edukacja regionalna – dzieci starsze, młodzież

 1. Mieszkańcy Piaseczna na starej fotografii. Opowieść o dawnych mieszkańcach Piaseczna, zawodach, organizacjach i stowarzyszeniach działających w Piasecznie w latach międzywojennych.
 2. Historia Piaseczna. Prezentacja multimedialna dotycząca historii miasta, najważniejsze zabytki, historia herbu Piaseczna.
 3. Piaseczyńska kolej wąskotorowa. Historia powstania i rola kolejki wąskotorowej dla rozwoju miasta., koszty przejazdów; pokaz slajdów  i archiwalnych fotografii.
 4. Historia rzemiosła piaseczyńskiego. Uczniowie dowiadują się o najstarszych rzemieślnikach, w tym pochodzenia żydowskiego, w ramach zajęć zaprojektują szyld rzemieślniczy.
 5. Tradycje pożarnictwa na terenie Piaseczna. Historia powołania Ochotniczej Straży Ogniowej, rola i funkcja, wozy strażackie, ważne postacie związane z OSP Piaseczno.
 6. Zaginiony świat piaseczyńskich Żydów. Gdzie znajdował się zakład fryzjerski Srula Jakubowicza a gdzie sklep Icka Flinta, od kogo można było wypożyczyć rower aby wybrać się na przejażdżkę, gdzie znajdowała się synagoga a gdzie mykwa­ – opowieść o dawnych zabytkach kultury żydowskiej oraz innych ciekawostkach związanych z mieszkańcami wyznania mojżeszowego, przed wojną zamieszkujących Piaseczno.
 7. Ewangelicy z Piaseczna. Opowieść o dawnych mieszkańcach wyznania protestanckiego, sylwetki ludzi, miejsca, zabytki.
 8. Tajemnice parku im. Książąt Mazowieckich.-opowieści o dawnych mieszkańcach Chyliczek Dworskich, dworze książęcym, pałacu saskim i dworku „Poniatówka” w świetle ostatnich badań,  szkole gospodarczej hr. Cecylii Plater-Zyberkówny.
 9. Życie artystyczne dawnego i współczesnego Piaseczna. Artyści plastycy działający w Piasecznie, Grupa Plastyczna Piaseczno, wystawy.
 10. Z wizytą u ilustratora, rzeźbiarza i malarza Józefa Wilkonia-przybliżenie uczniom  światowej sławy artysty, mieszkańca Zalesia Dolnego; pokaz slajdów z pracami artysty, praca plastyczna inspirowana twórczością artysty.
 11. Wigilia św. Katarzyny i św. Andrzeja. Ludowe zwyczaje andrzejkowe – wróżby i czary, lanie wosku.
 12. Boże Narodzenie z aniołami. Wykonywanie tradycyjnych ozdób w formie aniołów z kolorowych opłatków, ozdobnego papieru, słomy.
 13. Ludowy karnawał na Mazowszu. O zwyczajach karnawałowych w Centralnej Polsce (chodzenie z turoniem, kozą, niedźwiedziem). Wykonanie  ludowej maski karnawałowej.
 14. Zapomniane zwyczaje i obrzędy wielkanocne. Pucheroki, Turki, Siuda Baba, Dziady Śmigustne, Emaus, Rękawka – znane i nieznane zwyczaje wielkanocne. Praca plastyczna.
 15. Tradycyjne palmy wielkanocne. Gawęda etnografa o tradycji wyplatania palm, zróżnicowaniu etnograficznym; wykonanie tradycyjnej palmy mazowieckiej.
 16. Pisanki, kroszonki, jaja malowane.  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o jajach wielkanocnych. Komu darowano czerwoną kraszankę, a komu brązową (symbolika kolorów), techniki zdobienia jaj, praktyki magiczne związane z jajkiem; praca plastyczna.
 17. Wielkanocne jaja Faberge. Podczas warsztatów uczniowie poznają historię słynnego carskiego złotnika Carla Faberge i niezwykłych dzieł sztuki- carskich jaj, które wykonywał na zamówienie cara Mikołaja II, jego rodziny i przyjaciół; w części plastycznej- zabawią się w jubilera i udekorują cekinami i innymi ozdobami styropianowe jajo.
 18. Tradycje Nocy Świętojańskiej. Legenda o  poszukiwaniu czarodziejskiego kwiatu paproci, opowieść o znaczeniu ziół świętojańskich, zabawach i śpiewach przy ognisku,  wróżbach i rzucaniu wianków na wodę; zajęcia interaktywne zakończone pracą plastyczną.

Klasy IV- VIII szkoła podstawowa oraz ponadpodstawowe

Czas trwania: 60-90 min.

REZERWACJA

Prosimy o rezerwację terminu zajęć/wycieczki na minimum tydzień przed planowaną wizytą. Rezerwacji można dokonać osobiście w siedzibie Domu Kultury (ul. T. Kościuszki 49), telefonicznie: 22 756 76 00 wew. 17  lub mailowo: tradycja@kulturalni.pl