KONKURSY WIELKANOCNE banerek

Zapraszamy do udziału w Konkursach Wielkanocnych 2019.

W tym roku pracą konkursową będzie:

- tradycyjna palma wielkanocna (konkurs skierowany do grup przedszkolnych)

- najładniejsza dekoracja wielkanocna (konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej)

KONKURS 590 lat banerek

 

Celem konkursu jest:

- popularyzacja wiedzy na temat historii i dziedzictwa kulturowego gminy Piaseczno,

- inspirowanie do kreatywnego wykorzystywania wiedzy historycznej,

- zainteresowanie młodzieży szkół piaseczyńskich poznaniem i popularyzowaniem historii i tradycji lokalnej w nieszablonowy sposób,

- popularyzacja metody aktywnego poznania lokalnego dziedzictwa jaką jest questing,

- ształtowanie nawyku uczestnictwa w kulturze i świadomego jej odbioru, 

- zachęcenie do zainteresowania lokalnym dziedzictwem (historią, archeologią, etnografią, sztuką, literaturą, rzemiosłem, architekturą, przyrodą, ect.) i poznawania okolic miejsca zamieszkania.