Jarmark Piaseczyński

JARMARK PIASECZYŃSKI to coroczna impreza plenerowa, której cele jest nawiązanie do dawnej tradycji organizowania w Piasecznie targów wielkich (jarmarków). Zamierzeniem organizatorów JARMARKU PIASECZYŃSKIEGO jest odtworzenie klimatu dawnych jarmarków, przybliżenie kultury tradycyjnej i dawnego rzemiosła oraz zainteresowanie mieszkańców dziedzictwem kulturowym naszego regionu. Pierwszy Jarmark zorganizowany został na rynku w Piasecznie w ramach uroczystości otwarcia Muzeum Regionalnego 5 listopada 2004 roku.

Od 2005 roku "Jarmarki Piaseczyńskie" odbywają się we wrześniu w Parku miejskim w Piasecznie. Impreza charakteryzuje się bogatym programem artystycznym - występy miejscowych oraz zapraszanych zespołów ludowych z całej Polski, występy zespołów folkowych, historyczne pokazy konne, pokazy rycerskie, plenerowe przedstawienia teatralne, pokazy dawnego rzemiosła. Podczas JARMARKU w Parku Miejskim rozstawiane są także kramy handlowe z wyrobami garncarskimi, kowalskimi, rękodziełem, ozdobami, a także potrawami kuchni tradycyjnej.

Od 2006 roku realizowany jest cykl "Spotkanie regionów". W jego ramach staramy się przybliżyć naszym mieszkańcom kulturę innych regionów Polski. Na piaseczyński JARMARK zapraszani są przedstawiciele różnych regionów etnograficznych, które wyróżniają się zachowaną do dziś tradycyjną kulturą ludową. Podczas imprezy uczestnicy mają okazję zobaczyć stroje ludowe, wyroby sztuki ludowej i rzemiosła, poznać repertuar muzyczny, a także smak kuchni regionalnej zapraszanych gości. Cykl "Spotkanie regionów" zainaugurowali reprezentanci jednego z żywszych regionów na Mazowszu - Kurpi. Rok później odwiedzili nas przedstawiciele Księżaków Łowickich.

Corocznie w ramach JARMARKU odbywają się także imprezy towarzyszące (wystawy, prelekcje, zwiedzanie miasta, zwiedzanie poszczególnych obiektów zabytkowych, wycieczki, konkursy) zlokalizowane w różnych punktach naszego miasta.

Od 2005 roku impreza organizowana jest w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, które we wrześniu przygotowywane są przez placówki kulturalne w całej Polsce.

Impreza posiada stały termin w kalendarzu kulturalnym naszego miasta - odbywa się corocznie w drugą niedzielę września.

Organizatorzy imprezy: Centrum Kultury w Piasecznie, Muzeum Regionalne w Piasecznie, Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna oraz liczni partnerzy, współpracownicy, sponsorzy.

HISTORIA JARMARKÓW W PIASECZNIE

Piaseczno w przywileju lokacyjnym z 1429 roku otrzymało prawo do odbywania targów. Większe jednak korzyści dla miasta przynosiło organizowanie jarmarków (targów wielkich). Prawo do ich odbywania Piaseczno otrzymało w 1513 roku z rąk księżnej Anny Mazowieckiej. Ich ilość w roku jak i czas trwania były ściśle określone. Nie zachowała się jednak treść nadania przywileju, nie znamy więc wyznaczonych przez księżną terminów. Kolejne przywileje wystawił dla Piaseczna król Jan Kazimierz w 1649 roku. Z jego nadania jarmarki odbywały się w marcu, maju, październiku i listopadzie.

Dniem jarmarków stał się poniedziałek, a historycznym miejscem ich odbywania - rynek. Na jarmarki przybywali kupcy i rzemieślnicy z okolicznych miast i wsi. Często przywożono na nie towary z Warszawy, Łodzi, czy nawet z Podlasia.

W XIX w. z dwunastu przyznanych jarmarków odbywało się jedynie sześć.

Termin jarmarków jak i targów odbywających się w Piasecznie ostatecznie uregulowano w 1929 roku. Targi wielkie odbywać się miały w poniedziałki, a ich liczbę ustalono na sześć w roku.