O nas

„REALIZUJEMY, WSPIERAMY, SZERZYMY I PROMUJEMY KULTURĘ, TWÓRCZOŚĆ I EDUKACJĘ KULTURALNĄ”.

MISJA

Naszą misją jest kształtowanie świadomości i postaw odbiorców, bez wykluczania oraz zgodnie z wyznawanymi przez nas wartościami i zasadami.

Misję tę realizujemy poprzez:

  • dostarczenie wartościowej oferty kulturalnej;
  • ciągłe zwiększanie dostępności oferty kulturalnej na obszarze miasta i gminy Piaseczno, zarówno poprzez rozwój działań własnych, jak i zachęcanie różnorodnych podmiotów i społeczności lokalnych do realizowania inicjatyw oddolnych;
  • rzecznictwo na rzecz kultury;
  • ciągły rozwój kadry i podnoszenie jej kompetencji;
  • tworzenie przyjaznych warunków pracy.

WIZJA

Centrum Kultury w Piasecznie jest drogowskazem – nowoczesną instytucją kultury, która edukuje i inspiruje.

Centrum jest instytucją, która utrzymuje trwałe relacje ze społecznością lokalną i partnerami, pobudzając rozwój ich potencjału.

Centrum jest instytucją, której sukces to zasługa odpowiedzialnego i zaangażowanego zespołu szanujących się i wspierających nawzajem osób.

Chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy.

Mapa placówek Centrum Kultury
Mapa placówek Centrum Kultury