SWIAT PLASTYKI banerek marzec


Świat plastyki to wprowadzenie w arkana sztuk plastycznych, ukazanie bogactwa, jakie tkwi w różnorodnych materiałach i technikach, udostępnienie możliwości eksperymentowania narzędziami i poznawania zagadnień plastycznych przy tworzeniu różnego rodzaju kompozycji (płaskich, półprzestrzennych i przestrzennych). Inspiracją dla nas będzie otaczający świat, natura oraz muzyka, literatura, fotografia i dzieła artystów. Będziemy poznawać takie dziedziny plastyczne jak rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, collage i inne. Dla chętnych techniki rękodzielnicze np. decoupage, quiling, papieroplastyka, czy twórcze wykorzystanie materiałów wtórnych, niekonwencjonalnych itd.


SWIAT PLASTYKI plakat A3