Zapraszamy wszystkich uczestników konkursu plastycznego "Polska Frida" na podsumowanie konkursu i wręczenie nagród. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 25 marca 2018 r. o godz. 15.00  w Przystanku Kultura w sali Galeria Przystanek.

Jury w składzie:

Anna Masłowska - artysta-malarz, instruktor, koordynator działu plastycznego w Przystanku Kultura

Bogumiła Rososzczuk - kierownik Przystanku Kultura

Elżbieta Lipska - etnolog, kustosz w Muzeum Regionalnym w Piasecznie

oceniło 19 prac i postanowiło przyznać:

w kategorii wiekowej I ( 7 - 11 lat):

I miejsce - Julia Wastkowska, Basia Gurbowicz

II miejsce - Anna Nurkiewicz, Oliwia Strzelczyk

III miejsce  - Julia Nowak, Maria Wilczyńska, Iza Sokół, Filip Kocznur, Maja Sokół

w kategorii wiekowej II ( 12 - 16 lat):

I miejsce - Amelia Czerczer

II miejsce - Natalia Kabala, Dobrosława Zając, Halina Kasprzyszak, Julia Fruba

w kategorii wiekowej III ( 17+lat):

I miejsce - Anna Walczak

II miejsce - Beata Rajewska, Anna Gąsiorowska

III miejsce - Krystyna Bebelska, Magdalena Dąbrowska

 

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!