Regulamin

  

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGLOŚCI

Pod honorowym patronatem

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piasecznie

Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Piaseczno, 2018

„WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM” (cyt. B. Łyszkiewicz) – kat. młodzież i dorośli

„LEGENDY POLSKIE ZAKLĘTE W ZNACZKU POCZTOWYM” – kat. dzieci

Organizatorzy:

Centrum Kultury w Piasecznie oraz Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Realizatorzy:

Przystanek Kultura w Piasecznie

Biuro Promocji i Informacji Miasta i Gminy Piaseczno

Cele konkursu:

 1. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z Jubileuszem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
 2. Zachęcenie do kreatywnego współdzielenia się własnymi przemyśleniami dotyczącymi historii Polski.
 3. Wspieranie podstaw patriotycznych wśród mieszkańców gminy Piaseczno.
 4. Poszerzenie wiedzy w zakresie polskich legend, w szczególności pochodzących z terenów obecnego Piaseczna i okolic.

Kiedy?

Konkurs rozpoczyna się 03.05.2018 r. i trwać będzie do 30.09.2018 r.

Data rozstrzygnięcia konkursu zostanie podana na stronie www.kulturalni.pl.

Dla kogo?

W konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy Piaseczno.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

 

 • Prace, wraz z Kartą Zgłoszenia oraz Formularzem oświadczeń, stanowiącymi integralna część regulaminu, należy dostarczyć do Recepcji Przystanku Kultura, pl. Piłsudskiego 9 w Piasecznie do dnia 30.09.2018 r.
 • Kat. dzieci – praca konkursowa ma być projektem znaczka pocztowego wykonanym dowolną techniką płaską na formacie A3.
 • Kat. młodzież i dorośli – praca konkursowa ma być pracą wykonaną dowolną techniką płaską na formacie A3.
 • Każda praca musi być podpisana w następujący sposób: wiek, imię i nazwisko do opiekuna prawnego uczestnika lub do uczestnika w przypadku osób pełnoletnich.
 • Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę. Praca nie może być zbiorowa.

Kategorie wiekowe

 • 6-10 lat - kat. dzieci – temat: „Legendy polskie zaklęte w znaczku pocztowym”
 • 11 – 16 lat kat. młodzież – temat: „Wolność kocham i rozumiem” (cyt. B. Łyszkiewicz)
 • 17+ kat. dorośli - temat: „Wolność kocham i rozumiem” (cyt. B. Łyszkiewicz)

 

Kryteria oceny prac

 

 • samodzielne i oryginalne ujęcie tematu;
 • ekspresja;
 • estetyka wykonania.

Wyniki konkursu i nagrody:

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.kulturalni.pl. Dokładna data rozstrzygnięcia oraz wręczenia nagród zostanie podana w trakcie trwania konkursu.
 • Jury przyzna nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
 • Informacje o sposobie odbioru nagród umieszczone zostaną na stronie: www.kulturalni.pl.
 • Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

 

Uwagi dodatkowe

 

 • Organizatorzy zachęcają do zapoznania się z legendami z okolic, a inspiracją do przygotowania pracy mogą być:

1. Tradycyjne baśnie i legendy polskie.

2. „Wspomnienia, Opowiadania i Legendy Ziemi Czerskiej”, red. B. Jabłońska, Czersk, 2001 r.

3. „Piaseczyńskie legendy”, Piaseczno 2017, (publikacja dostępna w bibliotece, CK/muzeum – ul. Kościuszki).

4. Legendy na stronie internetowej: http://www.polskatradycja.pl/legendy.html

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne i nieodwołalne.
 • Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator.
 • Organizator może nie przyznać nagród w danej kategorii wiekowej w przypadku otrzymania zbyt małej ilości prac.
 • Przekazując pracę, uczestnik akceptuje regulamin oraz zgadza się na ewentualne publikowanie i ekspozycję jego pracy podczas wystawy pokonkursowej.
 • Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.

Kontakt

    

Anna Masłowska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy:

  

Realizatorzy Konkursu: