DoMiSolKi

Instruktor Piotr Łapiński

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o metodę Carla Orffa, Emila Jaques-Dalcroze’a. Zastosowanie dużej ilości ćwiczeń opartych o rozbudzanie wyobraźni muzycznej, poczucia rytmu i słyszenie linii melodycznych. Dzieci w trakcie zajęć będą wykonywały ćwiczenia oparte o metodę eurytmii. Celem prowadzonych zajęć będzie też zaznajomienie dzieci poprzez aktywną zabawę z jak największą ilością instrumentów i gatunków muzycznych.

Głównym założeniem prowadzonych przeze mnie zajęć będzie rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i kształtowanie ich muzycznej wyobraźni. Wynikiem tego będzie umiejętność szybszego i dokładniejszego uczenia się programu muzycznego (piosenek z elementami tanecznymi), który będą mogły zaprezentować później w trakcie wydarzenia artystycznego.

Grupa I 5 – 6 lat
czwartki  godz. 16.15 – 17.00 , cena 46 zł / miesięcznie

Grupa II 7 – 10 lat
poniedziałki , godz. 16:45 – 17.45,
czwartki   godz. 17.00 – 18.00 , cena 50 zł / miesięcznie

zajęcia objęte programem Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny

 

Łap i Fasole  - Zespół Wokalny

Instruktor Piotr Łapiński

Głównym założeniem prowadzonych zajęć będzie rozwijanie umiejętności muzycznych i kształtowanie muzycznej wyobraźni. Wynikiem tego będzie umiejętność szybszego i dokładniejszego uczenia się programu muzycznego (piosenek z elementami tanecznymi), który będą mogły zaprezentować później w trakcie  wydarzenia artystycznego.

Grupa 11 – 15 lat
poniedziałki , godz. 18:00 – 19.00
czwartki 18.15 – 19.15 , cena 50 zł / miesięcznie

zajęcia objęte programem Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny

 

Chór LIRA 

Liczy 40 śpiewaków - amatorów w różnym wieku. Do chóru należą osoby różnych zawodów, którzy kochają śpiew i poświęcają swój czas na próby, naukę i koncerty. W repertuarze znajdują się utwory: patriotyczne, ludowe, sakralne, jak również kolędy i pastorałki. Zapraszamy wszystkich chętnych!

Godzina i dzień zajęć:
Poniedziałek 16.30-19.00
Czwartek 16.30-18.30

Zajęcia bezpłatne

Instruktor: Romuald Stępniewski

Od 20 lat prowadzi  Chór  Lira, ukończył Akademię Muzyczną w Warszawie, społecznik mocno zaangażowany w problemy lokalnej społeczności.

 

Piaseczyńska Orkiestra Dęta

Działa od 2000 roku. Założycielem orkiestry jest grupa zapalonych amatorów, którzy znaleźli swoje miejsce przy Centrum Kultury w Piasecznie. Orkiestra swoimi występami uświetnia wszystkie ważniejsze imprezy patriotyczne i okolicznościowe. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby pomuzykować w miłej atmosferze.

Godzina i dzień zajęć: Środa 16.00-20.00

Zajęcia bezpłatne

Instruktor: Kapelmistrz Tomasz Banowicz

Od 1 stycznia 2014 dyrygent Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej. W 1992r.rozpoczyna pracę jako klarnecista w Orkiestrze Koncertowej Wojska Polskiego, a od 2004r. koncertmistrz w Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego. Związany z Piasecznem i Piaseczyńską Orkiestrą Dętą od 2004r. Przez 10 lat klarnecista w Piaseczyńskiej Orkiestrze Dętej, która to przez szereg lat brała udział w uroczystościach na terenie powiatu piaseczyńskiego.