Na zajęciach ceramicznych można poznać cały proces tworzenia ceramicznych kształtów z różnorodnych mas, sposobów ich modelowania i zmiany kolorów utworzonych struktur. Można tutaj nauczyć się podstawowych technik tworzenia w ceramice, takich jak:

  • modelowanie techniką wygniatania,
  • lepienie z wałeczków,
  • tworzenie różnorodnych form z płatów gliny z wykorzystaniem reliefów wklęsłych i wypukłych, jak również form ażurowych,
  • wylepianie i tworzenie z form gipsowych,
  • toczenie na kole garncarskim.

Oprócz technicznej strony można poszerzyć wiedzę o tym, czym różni się glina od mas ceramicznych, czy też garncarstwo od ceramiki, jak należy wygniatać i tworzyć różnorodne kształty w ceramice, nadawać im piękną strukturę i ciekawe kolory.

Wykorzystując nabytą wiedzę w naszej pracowni własnoręcznie stworzysz przedmioty użytkowe i dekoracyjne, zwiększysz własną wrażliwość artystyczną i pokonasz indywidualne bariery. Ceramika sama w sobie posiada wiele tajemnic i zadziwiających zjawisk, - jeśli chcesz je poznać, to jest to miejsce właśnie dla Ciebie!

WARSZTATY CERAMICZNE DLA DZIECI i Młodzieży

Gr. I: 8-12 lat , poniedziałek , godz. 18.00-19.30, cena 90 zł/ miesięcznie

Gr. II: 8-12 lat ,  środa, godz.  18.00-19.30, cena 90 zł / miesięcznie

Gr. III: 12-15 lat,  piątek, godz.  17.00-18.30, cena 90 zł / miesięcznie

Gr. IV: 8-14 lat , piątek , godz.  18.30-20.00, cena 90 zł / miesięcznie

WARSZTATY CERAMICZNE DLA DOROSŁYCH

Gr. I: poniedziałek  , godz. 19.30-21.30, cena 140 zł / miesięcznie

Gr. II: Środa , godz. 19.30-21.30, cena 140 zł / miesięcznie

(wszystkie  zajęcia objęte programem Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny )

Instruktor: Ewa Kaczanowska

Ewa Kaczanowska - artysta plastyk - członek Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa (ZPAP PSU). Swoją wiedzę do ceramiki zdobywała ucząc się pod okiem prof. Stanisława Tworzydło w Ośrodku Sztuki Dekoracyjnej i Użytkowej. Ukończyła dwustopniowy kurs garncarski w pracowni Mistrza Garncarstwa i Ceramiki Piotra Skiby pod patronatem Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Szukając własnej drogi artystycznej poszerzała wiedzę i brała udział w wielu formach doszkalających nie tylko z zakresu tworzenia i malowania ceramiki, ale również wypalania szkła, tworzenia biżuterii techniką „metal clay”. Brała udział w zajęciach , warsztatach i kursach szkoleniowo-edukacyjnych w dużych pracowniach ceramiki w kraju i zagranicą.

Z pasją i zaangażowaniem wprowadza w świat ceramiki dzieci, młodzież i dorosłych, jak również prowadzi kursy zawodowe doszkalające nauczycieli i  przyszłych ceramików.