Zajęcia grupowe przeznaczone dla małych dzieci, w których uczestniczą wspólnie ze swoimi rodzicami/opiekunami. Bazą są trzy metody - C. Orffa, R. Labana i E. E. Gordona, czyli w skrócie: słowo, muzyka i ruch, które wzajemnie się przenikają. Będzie więc osłuchiwanie się z różnorodną muzyką, ruszanie się przy niej, a także śpiewanie oraz gra na instrumentach. Do tego nie zabraknie tupania, klaskania, skakania i różnorakich “wygibasów”, czyli po prostu dobrej zabawy ale również momentów wyciszenia.

Celem zajęć jest rozwój społeczny, emocjonalny i ruchowy dzieci oraz doskonalenie funkcji wzrokowych, słuchowych i ruchowych, ich wzajemne współdziałanie czyli koordynacja, a także rozwój orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. Ponadto dzięki urozmaiconym metodom i technikom zajęcia te sprzyjają rozwojowi dziecięcego potencjału poznawczego.

Prowadząca p. Magdalena Woźniak

Absolwentka Pedagogiki w zakresie Animacji Społeczno-Kulturalnej, Filologii w zakresie Języka Francuskiego oraz Studiów Podyplomowych z Logopedii z emisją i higieną głosu. Ma prawie dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, zarówno w placówkach oświatowych, jak i innych. Prywatnie mama odkrywająca codziennie od nowa nieposkromione możliwości ruchowe i intelektualne najmłodszych.

1 x tyg. 45 min.

Czwartek godz.11.45 – 12.30

Wiek od 1,5 do 2,5 lat

Koszt 60 zł/m-c

Zapisy i płatności www.strefazajec.pl

Honorowana Piaseczyńska karta Dużej Rodziny