Rysunek i Malarstwo

Zajęcia dla kandydatów na studia artystyczne oraz dla wszystkich chcących nauczyć się malować i rysować, nauka malarstwa i rysunku, studium martwej natury, przygotowanie teczki egzaminacyjnej, indywidualne konsultacje.

Gr. I: Dorośli - Poniedziałek 18.00-21.00

Gr. II: Młodzież od 16 lat - Wtorek 18.00-21.00

Cena: 150 zł/mc,  ( zajęcia objęte programem Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny )

Instruktor: Aleksander Ryszka

Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie (2007), stypendysta Programu „Młoda Polska” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010), laureat Nagrody Artystycznej Powiatu Piaseczyńskiego (2011).

Plastyka , malarstwo  dla dorosłych

Grupa, wtorek,  godz. 10.00 – 12.00,  cena 80 zł miesięcznie , tylko dla słuchaczy UTW Piaseczno !

Grupa , wtorek , godz. 12.00 – 14.00 , cena 90 zł miesięcznie

( zajęcia objęte programem Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny )

Instruktor: Henryka Masłowska

Od wielu lat współpracuje z Centrum Kultury. Często zapraszana do konkursów plastycznych w charakterze jurora. Od wielu  lat należy do Grupy Piaseczno.

Świat Plastyki - barwa, technika, emocje

Uczenie się „języka plastyki”, poznawanie różnorodnych technik i narzędzi, najważniejszych zagadnień plastycznych, sposobów wyrażania swoich myśli, emocji, uczuć w formie plastycznej, twórcze eksperymenty.

Kolejne kroki pomogą odkrywać różnorodne środki wyrazu, które w tym pomogą. Od  „mowy linii”(rysunek i proste techniki graficzne) poprzez walor przejdziemy do problemów koloru, poznając i ćwicząc techniki malarskie (np. pastele, akryl, olej) oraz łącząc je ze sobą tworząc techniki mieszane i nowe.

Grupa – od 13 lat , młodzież i dorośli  cena 90 zł / miesięcznie     ( zajęcia objęte programem Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny )

Grupa,  czwartek godz. 19.00 - 21.00.

Zajęcia odbywają się w Gimnazjum Nr 1 , ul. Sikorskiego 20 , sala nr 65

Instruktor: Wiesława Nastały – Płaskocińska

Twórcze zajęcia plastyczno - techniczne

W programie nauka m.in. nauka posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi - kompozycje płaskie, półprzestrzenne i przestrzenne. Twórcze eksperymenty i zabawy plastyczne z zastosowaniem różnych materiałów i narzędzi. Utrwalanie i pogłębianie umiejętności plastycznych poprzez działania w pracowni i w plenerze.

Grupa – 7 -  13 lat , czwartek  godz. 17.00 – 18.30  cena 70 zł / miesięcznie  ,( zajęcia objęte programem Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny )

Zajęcia odbywają się w Gimnazjum Nr 1 , ul. Sikorskiego 20 , sala nr 65

Instruktor: Wiesława Nastały – Płaskocińska

Papieromania

Zabawy plastyczne z wykorzystaniem różnych gatunków papieru, rękodzieło oraz techniki graficzne i malarskie na papierze. Zajęcia pod hasłem „ Papier wszystkim”, „ Wszystko z papieru”, „ Wszystko na papierze”.  Zależnie od potrzeb uczestników realizowane będę różne możliwości wykorzystania papierów takie jak techniki składania (np.origami z koła czy kwadratu), papieroplastyka, papier-mache, quiling, decoupage, wycinanka, kształtowanie przestrzenne, formowanie papieru czerpanego itp. Dla chętnych techniki graficzne takie jak monotypia, frottage, kolograf, linoryt, folioryt oraz malarstwo akwarelowe, akrylowe czy olejne na płótnie.

Grupa –  7 - 13 lat , wtorek , godz. 17.00 – 18.30  cena 70  zł / miesięcznie     

( zajęcia objęte programem Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny )

Zajęcia odbywają się w Gimnazjum Nr 1 , ul. Sikorskiego 20 , sala nr 65

Instruktor: Wiesława Nastały – Płaskocińska

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a podyplomowe w Instytucie Edukacji Plastycznej w Kielcach. Pracę pedagogiczną łączy z własną twórczością artystyczną. W czerwcu 2008 r. nagrodzona przez Radę i Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego za wybitne osiągnięcia twórcze oraz za zasługi w rozwijaniu edukacji estetycznej i życia kulturalnego na terenie powiatu piaseczyńskiego. Od 1978 r. należy do Grupy Piaseczno, a od 2003 r. do Stowarzyszenia Twórców Sztuk Plastycznych „Triada”. Czynnie uczestniczy w wystawach i plenerach artystycznych oraz we wszelkich inicjatywach artystycznych i edukacyjnych inicjowanych przez grupy twórcze.

Warsztatowe Kombinacje Plastyczne

Instruktor: Maciej Zadrąg

Najbardziej inspirujące w malarstwie według Macieja Zadrąga jest poszukiwanie koloru i wzajemnych relacji różnych elementów kompozycji. Jego twórczość graficzna wynikła z powodu możliwości odkrywania nowych technik i łączenia ich z tradycyjnymi. Głównym celem zajęć jest rozbudzanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych oraz posługiwanie się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu. Małą tradycją pracowni Warsztatowych Kombinacji Plastycznych staje się tworzenie prac zbiorowych, w których biorą udział wszystkie dzieci z danej grupy.

Grupy:

Gr. I 5 -6 lat , czwartek , godz. 15.30 – 16.30 , cena 50 zł / miesięcznie

Gr. II 7 – 9 lat , czwartek, godz. 16.30 – 17.30 , cena 50 zł / miesięcznie

Gr. III 7 – 9 lat , czwartek, godz. 17.30 – 18.30 , cena 50 zł / miesięcznie

(wszystkie  zajęcia objęte programem Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny )

Tęcza na Palecie

Zajęcia prowadzone przez Annę Masłowską to przede wszystkim nauka malowania i rysunku połączona z przybliżaniem sylwetek sławnych malarzy oraz technik przez nich stosowanych. Dodatkowo zajmujemy się papieroplastyką, malowaniem na szkle, lepieniem z plasteliny i innymi zabawami plastycznymi.

Gr. I: 7-9 lat – Piątek , godz.  16.30-18.00 , cena 70 zł / miesięcznie

Gr. II: 7-9 lat – Sobota, godz.  9.15-10.45, cena 70 zł / miesięcznie

Gr. III: 10-14 lat – Piątek, godz. 18.00 -19.30 , cena 70 zł / miesięcznie

Gr. IV: 10-14 lat – Sobota, godz.  10.45 -12.15, cena 70 zł / miesięcznie

(wszystkie  zajęcia objęte programem Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny )

Instruktor: Anna Masłowska

Urodziła się w 1987 r., jest absolwentką Liceum Plastycznego im. Wojciecha Gersona w Warszawie. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie kulturoznawstwa (specjalizacja Sztuki plastyczne w kulturze oraz  Tożsamość i stosunki międzykulturowe). Najchętniej maluje akwarelą, piórkiem oraz farbami olejnymi.