GRAFIKA

kategoria: plastyczne

wiek: młodzież

dni tygodnia: piątek 16:15 - 17:45

koszt: 70 zł / miesiąc

miejsce: Klub Kultury w Zalesiu Górnym, Białej Brzozy 3, Zalesie Górne

Wiek: 10 – 16 lat

Zajęcia mają na celu znalezienie indywidualnych zdolności i możliwości plastycznych dziecka poprzez poznawanie różnorodnych technik plastycznych takich jak: malowanie, chlapanie, a nawet zapoznanie się z technikami grafiki warsztatowej.

Prowadzący: Maciej Zadrąg

Plastyk zajmujący się między innymi grafiką warsztatową. W 2011 roku obronił pracę magisterską w pracowni doktora habilitowanego Andrzeja Markiewicza. Największym ukończonym plastycznym przedsięwzięciem było wykonanie serii ponad dziewięćdziesięciu grafik będących ilustracjami do nazw ulic Zalesia Górnego „Ulicami Zalesia”.