Deklaracja dostępności

Aktualizacja: 26 kwietnia 2022.

Informacja ogólna

Centrum Kultury w Piasecznie (kulturalni.pl) dąży do tego, aby jej usługi były dostępne dla osób niepełnosprawnych.  Centrum Kultury w Piasecznie (kulturalni.pl) zainwestowała znaczną ilość zasobów, aby zapewnić, że jej strona internetowa będzie łatwiejsza w obsłudze i bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych, z przekonaniem, że każda osoba ma prawo żyć z godnością, równością, komfortem i niezależnością.

Dostępność na kulturalni.pl

Centrum Kultury w Piasecznie (kulturalni.pl) udostępnia widget UserWay Website Accessibility Widget obsługiwany przez dedykowany serwer dostępu. Oprogramowanie pozwala na poprawę zgodności z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG 2.0).

Włączanie menu dostępności

Menu dostępności można włączyć, klikając ikonę menu dostępności, która pojawia się w lewym dolnym rogu ekranu. Po uruchomieniu menu ułatwień dostępu poczekaj chwilę, aż menu dostępności zostanie załadowane w całości.

Zrzeczenie się

Centrum Kultury w Piasecznie (kulturalni.pl) kontynuuje starania, aby stale poprawiać dostępność swojej strony i usług w przekonaniu, że naszym wspólnym moralnym obowiązkiem jest umożliwić bezproblemowe, dostępne i nieograniczone korzystanie z zasobów również dla osób z niepełnosprawnościami.

Pomimo naszych starań, aby wszystkie strony i treści na stronie były w pełni dostępne, niektóre treści mogły nie być jeszcze w pełni dostosowane do najsurowszych standardów dostępności. Może to wynikać z braku znalezienia lub zidentyfikowania najbardziej odpowiedniego rozwiązania technologicznego.

Jesteśmy dla Ciebie

Jeśli masz problemy z jakąkolwiek treścią na naszej stronie lub potrzebujesz pomocy w jakiejkolwiek części naszej witryny, skontaktuj się z nami w normalnych godzinach pracy, jak opisano poniżej, a z przyjemnością Ci pomożemy.

Kontakt

Jeśli chcesz zgłosić problem z dostępnością, masz pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami w następujący sposób: e-mail: daniel.mroz@kulturalni.pl, telefon: 505856699.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tym podobne. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: 800676676
www.rpo.gov.pl


Informacja o dostępności architektonicznej


Przystanek Muzyki | Biuro Zarządu, Promocji i Administracji
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno

Wejście Frontowe – wejście zapewnia dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnościami dzięki pochylni o małym nachyleniu. Przy wejściu obsługa recepcyjna. Trzy stopniowe schody do wejścia. Drzwi otwierają się na stronę zewnętrzna w kierunku schodów. Brak oznaczenia schodów dla osób niedowidzących.

Wejście boczne – Wejście wyposażone w pochylnie o dużym nachyleniu. Brak oznaczenia schodów dla osób niedowidzących. Trzy stopniowe schody do wejścia. Brak poręczy. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Brak obsługi przy wejściu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind – korytarze dostępne i szerokie. Schody szerokie oznaczone dla osób niedowidzących. Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Winda umożliwiająca przewożenie osób z niepełnosprawnościami oznaczona w alfabecie brajla.

Miejsca parkingowe – Brak miejsc parkingowych

Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym

Brak: pętli indukcyjnej, informacji głosowej, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, oznaczeń w alfabecie Braille’a.


Dom Kultury
ulica Kościuszki 49, Piaseczno

Wejście główne – wejście zapewniające swobodny dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnościami, przy pomocy podjazdu dostępnego z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych. Brak obszarów kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind – korytarze i schody dostępne i szerokie, jedna winda mogąca przewozić wózki osób z niepełnosprawnościami.

Miejsca parkingowe – bezpośrednio przed budynkiem płatny parking publiczny z jednym miejscem parkingowym przystosowanym i oznaczonym jako miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym.

Brak – informacji głosowej, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Brak pętli stanowiskowej, dostępna przenośna pętla indukcyjna.


Strefa Plastyki
(budynek Centrum Edukacyjno-Multimedialnego)
ulica Jana Pawła II 55, Piaseczno

Wejście główne – od strony Biblioteki zapewniające swobodny dostęp do budynku przez osoby z niepełnosprawnościami, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych. Brak ochrony. Informacji udziela pracownik sekretariatu mieszczącego się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego w godzinach ósma – szesnasta.

Wejście boczne – z lewej strony od wejścia głównego. Na piętro prowadzą szerokie schody. Brak windy, oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind – korytarze i schody dostępne i szerokie, jedna winda mogąca  przewozić wózki z osobami z niepełnosprawnościami oraz dziećmi.

Miejsca parkingowe – Strefa Kultury korzysta z parkingu biblioteki, na którym są wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym.

Brak – pętli indukcyjnych, informacji głosowych, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Brak pętli stanowiskowej, dostępna przenośna pętla indukcyjna.


Dworzec Kultura
ulica Dworcowa 9, Piaseczno

Wejście główne – wejście główne o szerokości 124 centymetrów nie zapewnia swobodnego dostępu do budynku przez osoby z niepełnosprawnościami. Budynek zabytkowy, po przeprowadzonym remoncie, nie ma możliwości montażu windy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind – korytarze i schody niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową ( szerokość 91 centymetrów), brak windy. Pracownie i biuro – zajmują pierwsze i drugie piętro budynku.

Toalety –  toalety niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Kabiny wąskie, brak uchwytów, lustra i umywalki na wysokości osób dorosłych stojących.

Miejsca parkingowe – przed budynkiem bezpłatne parkingi publiczne z  miejscami parkingowymi przystosowanymi i oznaczonymi jako miejsce dla osób z  niepełnosprawnościami.

Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym.

Brak – pętli indukcyjnej, informacji głosowej, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, oznaczeń w alfabecie Braille’a.


Klub Kultury Bogatki
ulica Królewska 91, Bogatki

Wejście główne – wejście zapewniające swobodny dostęp do budynku przez osoby z niepełnosprawnościami, bez ograniczeń architektonicznych. Informacji udziela Instruktor Upowszechniania Kultury.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind – korytarz dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, wejścia do sali zajęciowej z 6 centymetrowym progiem. Budynek jest parterowy więc nie posiada schodów ani windy.

Miejsca parkingowe – możliwość korzystania z miejsc parkingowych przed Klubem Kultury, brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym.

Brak – pętli indukcyjnej, informacji głosowej, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, oznaczeń w alfabecie Braille’a.


Klub Kultury w Chojnowie
ulica Klonowa 16, Chojnów

Wejście główne – niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przed wejściem głównym dwa schodki, drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz. Pomieszczenia Klubu Kultury znajdują się na piętrze.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind – sala zajęciowa, szatnia i łazienka znajdują się na piętrze. Na piętro można dostać się tylko schodami, brak windy. Klatka schodowa jest w miarę szeroka z poręcza po jednej stronie. Do pokonania jest czternaście schodów z oznakowaniem poziomym dla nie widzących lub słabowidzących

Toalety – niedostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Kabiny wąskie, brak uchwytów, lustra i umywalki na wysokości osoby na wózku.

Miejsca parkingowe – obok budynku znajdują się miejsca parkingowe, bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym.

Brak – windy, pętli indukcyjnej, informacji głosowej, brak możliwości  korzystania z tłumacza języka migowego, oznaczeń w alfabecie Braila.


Klub Kultury w Józefosławiu
ulica Julianowska 67a, Józefosław

Wejście główne – wejścia do budynku bezpośrednio z chodnika. Obsługa recepcyjna. Lada recepcyjna o wysokości 90 centymetrów dostosowana do osób poruszających się na wózku i z niskorosłością.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind – korytarze i schody dostępne. W budynku winda mogąca przewozić wózki z osobami z niepełnosprawnościami.

Dostosowania – na parterze łazienka dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami (alarm w recepcji).

Miejsca parkingowe – parking w garażu z windą bez wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami, na poziomie zero parking w wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym.

Brak – pętli indukcyjnej, informacji głosowej, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Brak pętli stanowiskowej, dostępna przenośna pętla indukcyjna.


Klub Kultury w Woli Gołkowskiej
ulica Jemioły 11, Wola Gołkowska

Wejście główne – wejścia zapewniające swobodny dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnościami, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind – korytarze dostępne i szerokie. Brak schodów i wind. Budynek parterowy.

Dostosowania – Brak progów, szerokie drzwi.

Miejsca parkingowe – Dostępne dwa oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym.

Brak – pętli indukcyjnej, informacji głosowej, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, oznaczeń w alfabecie Braille’a.


Klub Kultury w Zalesiu Górnym
ulica Białej Brzozy 3, 05-540 Zalesie Górne

Wejście główne – główne wejście do budynku to schody. Od strony podwórka jest wejście dla osób z niepełnosprawnościami – winda lub z drugiej strony budynku pochylnia (wygodna, szeroka, nie jest stroma). Na parterze znajduje się biuro klubu (jest oznakowane).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind – korytarze i schody są w szerokie. Schody mają barierkę po jednej stronie. W budynku jest jedna winda (dźwignia), do której może wjechać osoba na wózku inwalidzkim. Na parterze jest toaleta, dla osób z niepełnosprawnościami. Jest szeroka, z możliwością manewrowania. Wejścia do każdej sali jest oznakowane.

Miejsca parkingowe – miejsca parkingowe są wzdłuż ulicy jednokierunkowej, ale bez oznaczenia. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym.

Brak – pętli indukcyjnej, informacji głosowej, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, oznaczeń w alfabecie Braille’a.


Klub Kultury w Złotokłosie
ulica 3Maja 30 Złotokłos

Wejście główne – niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i wzroku. Pojedynczy stopień w wejściu. Brak rampy dla wózków. Brak oznaczeń dla osób niedowidzących na stopniu. Drzwi o szerokości 200 centymetrów, otwierają się na stronę zewnętrzną dwuskrzydłowe podwójne wejście.

Korytarz dolny – szeroki korytarz.

Sala dolna – drzwi o szerokości 200 centymetrów, otwierają się na stronę zewnętrzną na korytarz dwuskrzydłowe, niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i wzroku.

Sala górna – wąskie drzwi, otwierają się na stronę zewnętrzną na korytarz, niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i wzroku.

Klatka schodowa – niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i wzroku.

Toalety – do toalety prowadzi korytarz szerokości 200 centymetrów, toalety niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Kabiny wąskie, brak uchwytów, lustra i umywalki na wysokości osób dorosłych stojących.

Miejsca parkingowe – od frontu znajdują się miejskie miejsca parkingowe, brak oznakowań dla osób z niepełnosprawnością.

Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym.

Brak – pętli indukcyjnej, widny, informacji głosowej, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.