• Zbieraj z nami! Wpłać do eSkarbonki Centrum Kultury w Piasecznie klikającu tutaj!

Deklaracja dostępności

Aktualizacja: wrzesień 2020.

Informacja ogólna

Centrum Kultury w Piasecznie (kulturalni.pl) dąży do tego, aby jej usługi były dostępne dla osób niepełnosprawnych.  Centrum Kultury w Piasecznie (kulturalni.pl) zainwestowała znaczną ilość zasobów, aby zapewnić, że jej strona internetowa będzie łatwiejsza w obsłudze i bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych, z przekonaniem, że każda osoba ma prawo żyć z godnością, równością, komfortem i niezależnością.

Dostępność na kulturalni.pl

Centrum Kultury w Piasecznie (kulturalni.pl) udostępnia widget UserWay Website Accessibility Widget obsługiwany przez dedykowany serwer dostępu. Oprogramowanie pozwala na poprawę zgodności z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG 2.0).

Włączanie menu dostępności

Menu dostępności można włączyć, klikając ikonę menu dostępności, która pojawia się z prawej strony ekranu. Po uruchomieniu menu ułatwień dostępu poczekaj chwilę, aż menu dostępności zostanie załadowane w całości.

Zrzeczenie się

Centrum Kultury w Piasecznie (kulturalni.pl) kontynuuje starania, aby stale poprawiać dostępność swojej strony i usług w przekonaniu, że naszym wspólnym moralnym obowiązkiem jest umożliwić bezproblemowe, dostępne i nieograniczone korzystanie z zasobów również dla osób z niepełnosprawnościami.

Pomimo naszych starań, aby wszystkie strony i treści na stronie były w pełni dostępne, niektóre treści mogły nie być jeszcze w pełni dostosowane do najsurowszych standardów dostępności. Może to wynikać z braku znalezienia lub zidentyfikowania najbardziej odpowiedniego rozwiązania technologicznego.

Jesteśmy dla Ciebie

Jeśli masz problemy z jakąkolwiek treścią na naszej stronie lub potrzebujesz pomocy w jakiejkolwiek części naszej witryny, skontaktuj się z nami w normalnych godzinach pracy, jak opisano poniżej, a z przyjemnością Ci pomożemy.

Kontakt

Jeśli chcesz zgłosić problem z dostępnością, masz pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami w następujący sposób: e-mail: daniel.mroz@kulturalni.pl


Informacja o dostępności architektonicznej

Biuro Centrum Kultury w Piasecznie
ul. Sierakowskiego 11, Piaseczno

Wejście frontowe – niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i wzroku. Do wejścia prowadzą wąskie schodki – z obu stron chodnika. Brak rampy dla wózków. Brak oznaczeń dla osób niedowidzących na schodach. Schody wymagają remontu, powyłamywane płytki. Drzwi o szerokości 90 cm, otwierają się na stronę zewnętrzną.

Wejście boczne – parter, wejście od strony głównego chodnika, przez furtkę o szerokości 96 cm. Furtka otwiera się w stronę ogrodu na którego terenie stoi budynek. Wejście do budynku z dość wysokim progiem. Osoba na wózku może wejść tylko do korytarza przy drzwiach. Do części biurowej prowadzą wąskie schody, brak możliwości zrobienia rampy. Jedyną możliwością do obsługi interesanta jest zejście pracownika do korytarza wejściowego.

Poziom biura – korytarze o szerokości 120 cm, dużo załamań pod kątem prostym, kilka par drzwi o szerokości 90 cm.

Toalety – do toalet prowadzą wąskie korytarze 3 pary drzwi, toalety niedostosowane dla osób z niepłenosprawnością ruchu. Kabiny wąskie, brak uchwytów, lustra i umywalki na wysokości osób dorosłych stojących. Najbliższa toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością , znajduje się ok 200 metrów od budynku biura, toaleta publiczna, miejska.

Miejsca parkingowe – od frontu znajdują się miejskie miejsca parkingowe, również wyznaczone i oznakowane dla osób z niepełnosprawnością. Możliwość wjazdu od strony Parku Miejskiego – wewnętrzna brama, prywatne miejsca parkingowe mieszkańców, w ciągu dnia zazwyczaj są dostępne.

Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym.

Brak: pętli indukcyjnej, widny, informacji głosowej, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


Przystanek Kultura
Pl. Piłsudskiego 9, Piaseczno

Wejście Frontowe – wejście zapewnia dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnościami dzięki pochylni o małym nachyleniu. Przy wejściu obsługa recepcyjna. Trzy stopniowe schody do wejścia. Drzwi otwierają się na stronę zewnętrzna w kierunku schodów. Brak oznaczenia schodów dla osób niedowidzących.

Wejście boczne – Wejście wyposażone w pochylnie o dużym nachyleniu. Brak oznaczenia schodów dla osób niedowidzących. Trzy stopniowe schody do wejścia. Brak poręczy. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Brak obsługi przy wejściu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind – korytarze dostępne i szerokie. Schody szerokie oznaczone dla osób niedowidzących. Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Winda umożliwiająca przewożenie osób z niepełnosprawnościami oznaczona w alfabecie brajla.

Miejsca parkingowe – Brak miejsc parkingowych

Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym

Brak: pętli indukcyjnej, informacji głosowej, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, oznaczeń w alfabecie brajla.


Dom Kultury
ul. Kościuszki 49, Piaseczno

Wejście główne – wejście zapewniające swobodny dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnościami, przy pomocy podjazdu dostępnego z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych. Brak obszarów kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind – korytarze i schody dostępne i szerokie, 1 winda mogąca przewozić wózki osób z niepełnosprawnościami.

Miejsca parkingowe – bezpośrednio przed budynkiem płatny parking publiczny z jednym miejscem parkingowym przystosowanym i oznaczonym jako miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym.

Brak – pętli indukcyjnej, informacji głosowej, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, oznaczeń w alfabecie brajla.


Strefa Kultury
(budynek CEM)
ul. Jana Pawła II 55, Piaseczno

Wejście główne – od strony Biblioteki zapewniające swobodny dostęp do budynku przez osoby z niepełnosprawnościami, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych. Brak ochrony. Informacji udziela pracownik sekretariatu mieszczącego się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego w godz. 8-16

Wejście boczne – z lewej strony od wejścia głównego. Na piętro prowadzą szerokie schody. Brak windy, oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind – korytarze i schody dostępne i szerokie, 1 winda mogąca  przewozić wózki z osobami z niepełnosprawnościami oraz dziećmi.

Miejsca parkingowe – Strefa Kultury korzysta z parkingu biblioteki, na którym są wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym.

Brak – pętli indukcyjnych, informacji głosowych, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, oznaczeń w alfabecie brajla.


Dworzec Kultury
ul. Dworcowa 9, Piaseczno

Wejście główne – wejście główne o szer. 124 cm nie zapewnia swobodnego dostępu do budynku przez osoby z niepełnosprawnościami. Budynek zabytkowy, po przeprowadzonym remoncie, nie ma możliwości montażu windy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind – korytarze i schody niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową ( szer. 91 cm), brak windy. Pracownie i biuro – zajmują I i II piętro budynku.

Toalety –  toalety niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Kabiny wąskie, brak uchwytów, lustra i umywalki na wysokości osób dorosłych stojących.

Miejsca parkingowe – przed budynkiem bezpłatne parkingi publiczne z  miejscami parkingowymi przystosowanymi i oznaczonymi jako miejsce dla osób z  niepełnosprawnościami.

Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym.

Brak – pętli indukcyjnej, informacji głosowej, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, oznaczeń w alfabecie brajla.


Klub Kultury Bogatki
ul. Królewska 91, Bogatki

Wejście główne – wejście zapewniające swobodny dostęp do budynku przez osoby z niepełnosprawnościami, bez ograniczeń architektonicznych. Informacji udziela Instruktor Upowszechniania Kultury.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind – korytarz dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, wejścia do sali zajęciowej z 6 cm progiem. Budynek jest parterowy więc nie posiada schodów ani windy.

Miejsca parkingowe – możliwość korzystania z miejsc parkingowych przed Klubem Kultury, brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym.

Brak – pętli indukcyjnej, informacji głosowej, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, oznaczeń w alfabecie brajla.


Klub Kultury w Chojnowie
ul. Klonowa 16, Chojnów

Wejście główne – niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przed wejściem głównym dwa schodki, drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz. Pomieszczenia Klubu Kultury znajdują się na piętrze.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind – sala zajęciowa, szatnia i łazienka znajdują się na piętrze. Na piętro można dostać się tylko schodami, brak windy. Klatka schodowa jest w miarę szeroka z poręcza po jednej stronie. Do pokonania jest 14 schodów z oznakowaniem poziomym dla nie widzących lub słabowidzących

Toalety – niedostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Kabiny wąskie, brak uchwytów, lustra i umywalki na wysokości osoby na wózku.

Miejsca parkingowe – obok budynku znajdują się miejsca parkingowe, bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym.

Brak – windy, pętli indukcyjnej, informacji głosowej, brak możliwości  korzystania z tłumacza języka migowego, oznaczeń w alfabecie Braila.


Klub Kultury w Józefosławiu
ul. Julianowska 67a, Józefosław

Wejście główne – wejścia do budynku bezpośrednio z chodnika. Obsługa recepcyjna. Lada recepcyjna wys. 90cm dostosowana do osób poruszających się na wózku i z niskorosłością.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind – korytarze i schody dostępne. W budynku winda mogąca przewozić wózki z osobami z niepełnosprawnościami.

Dostosowania – na parterze łazienka dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami (alarm w recepcji).

Miejsca parkingowe – parking w garażu z windą bez wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami, na poziomie 0 parking w wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym.

Brak – pętli indukcyjnej, informacji głosowej, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, oznaczeń w alfabecie brajla.


Klub Kultury w Woli Gołkowskiej
ul. Jemioły 11, Wola Gołkowska

Wejście główne – wejścia zapewniające swobodny dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnościami, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind – korytarze dostępne i szerokie. Brak schodów i wind. Budynek parterowy.

Dostosowania – Brak progów, szerokie drzwi.

Miejsca parkingowe – Dostępne 2 oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym.

Brak – pętli indukcyjnej, informacji głosowej, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, oznaczeń w alfabecie brajla.


Klub Kultury w Zalesiu Górnym
ul. Białej Brzozy 3, 05-540 Zalesie Górne

Wejście główne – główne wejście do budynku to schody. Od strony podwórka jest wejście dla osób z niepełnosprawnościami – winda lub z drugiej strony budynku pochylnia (wygodna, szeroka, nie jest stroma). Na parterze znajduje się biuro klubu (jest oznakowane).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind – korytarze i schody są w szerokie. Schody mają barierkę po jednej stronie. W budynku jest jedna winda (dźwignia), do której może wjechać osoba na wózku inwalidzkim. Na parterze jest toaleta, dla osób z niepełnosprawnościami. Jest szeroka, z możliwością manewrowania. Wejścia do każdej sali jest oznakowane.

Miejsca parkingowe – miejsca parkingowe są wzdłuż ulicy jednokierunkowej, ale bez oznaczenia. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym.

Brak – pętli indukcyjnej, informacji głosowej, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, oznaczeń w alfabecie brajla.


Klub Kultury w Złotokłosie
ul. 3Maja 30 Złotokłos

Wejście główne – niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i wzroku. Pojedynczy stopień w wejściu. Brak rampy dla wózków. Brak oznaczeń dla osób niedowidzących na stopniu. Drzwi o szerokości 200 cm, otwierają się na stronę zewnętrzną dwuskrzydłowe podwójne wejście.

Korytarz dolny – szeroki korytarz.

Sala dolna – drzwi o szerokości 200 cm, otwierają się na stronę zewnętrzną na korytarz dwuskrzydłowe, niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i wzroku.

Sala górna – wąskie drzwi, otwierają się na stronę zewnętrzną na korytarz, niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i wzroku.

Klatka schodowa – niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i wzroku.

Toalety – do toalety prowadzi korytarz szerokości 200cm, toalety niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Kabiny wąskie, brak uchwytów, lustra i umywalki na wysokości osób dorosłych stojących.

Miejsca parkingowe – od frontu znajdują się miejskie miejsca parkingowe, brak oznakowań dla osób z niepełnosprawnością.

Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym.

Brak – pętli indukcyjnej, widny, informacji głosowej, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.