Zajęcia stałe

Informacja o zniżkach


Posiadaczom piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny w Piasecznie przysługują zniżki na zajęcia stałe w Centrum Kultury w Piasecznie.

Uczestnicy zajęć muzycznych, członkowie zespołów Centrum Kultury w Piasecznie oraz członkowie Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej mają prawo do zwolnień z opłat na zajęcia z Teorii Muzyki oraz Zespołów Muzycznych na pisemny wniosek uczestnika.

Członkowie Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej oraz członkowie zespołów Centrum Kultury w Piasecznie mają prawo do zniżki na zajęcia nauki gry na instrumencie oraz emisję głosu w wysokości: pierwszy instrument -70%, kolejne - 30% , zniżka przyznawana na pisemny wniosek uczestnika.

Zniżki nie łączą się.

 

Regulaminy i załączniki


 Regulamin zajęć Centrum Kultury w Piasecznie (PDF)

 Zwolnienie z opłat (PDF)

 Dni wolne oraz schemat płatności (PDF)

Instrukcja zapisu na zajęcia (PDF)