GORDONKI

kategoria: muzyczne

wiek: dzieci

dni tygodnia: wtorek 11:00 - 11:30

koszt: 80 zł / miesiąc

miejsce: Wszechnica Rodzica, Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno

Wiek: 0 – 3 lata

Zajęcia prowadzone w oparciu o teorię uczenia się muzyki prof. Eliasa E. Gordona. Zajęcia polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka.

Prowadząca: Patrycja Grecka

Ukończyła studia muzyczne w klasie skrzypiec, wykształcenie muzyczne zdobywała także zagranicą (USA). Specjalizuje się nauczaniu gry na skrzypcach (dzieci i dorośli)  metodą Suzuki – metoda uczenia małych dzieci gry na instrumentach muzycznych na zasadzie naśladownictwa, stworzona przez japońskiego skrzypka Shinichi Suzuki.