Gitara

kategoria: muzyczne

wiek: Dzieci, Młodzież, Dorośli

dni tygodnia: czwartek, piątek / godziny do ustalenia z instruktorem

koszt: 170 zł / 30 minut / miesiąc lub 210 zł / 45 minut / miesiąc

miejsce: Klub Kultury w Józefosławiu, Julianowska 67A, Józefosław

Wiek: 5 – 99 lat

START ZAPISÓW – 11 września 2023

Osoby zapisujące się na zajęcia muzyczne indywidualne, są na liście rezerwowej, gdy zwolni się jakaś godzina, instruktor kontaktuje się z kolejną osobą z listy rezerwowej. Zapisanie się w systemie na dane zajęcia indywidualne nie daje gwarancji miejsca.

Zajęcia mają na celu kształcenie słuchu, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni muzycznej. Dzięki grze na instrumencie rozwija się wrażliwość estetyczną i twórczą; nabywa umiejętności skupienia się i kreatywnego myślenia.

Prowadzący: Bartosz Bryczek

Absolwent ZPSM nr 1 w Warszawie o specjalizacji: instrumentalistyka oraz student Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie o kierunku: pedagogika.