Emisja głosu

kategoria: muzyczne

wiek: Dzieci, Młodzież, Dorośli

dni tygodnia: poniedziałek, piątek 14:00 - 20:00

koszt: 30 min 170zł / miesiąc, 45 min 210 zł / miesiąc

miejsce: Klub Kultury w Zalesiu Górnym, Białej Brzozy 3, Zalesie Górne

Wiek:  9+

START ZAPISÓW – 11 września 2023

Ćwiczenia oddechu, dykcji, artykulacji, poszerzanie skali i jakości intonacji. Zajęcia kształtują umiejętność prawidłowego posługiwania się głosem podczas śpiewania piosenek i pieśni lub w codziennej pracy. Mają na celu poszerzenie możliwości głosowych, poprawienie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi.

Instruktor: Piotr Łapiński
Absolwent Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. J. Elsnera w Warszawie w klasie śpiewu solowego dr Marii Olkisz. Otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia artystyczne. Na stałe zatrudniony jako artysta w Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego.