Emisja głosu

kategoria: muzyczne

wiek: dzieci, młodzież, dorośli

dni tygodnia: dni o godziny do ustalenia z instruktorem

koszt: 180 zł / 45 minut / miesiąc

miejsce: Klub Kultury w Zalesiu Górnym, Białej Brzozy 3, Zalesie Górne

Indywidualne lekcje śpiewu dla uczestników powyżej 9. Roku życia. 45 min.

Instruktor: Margita Ślizowska

Utytułowana wokalistka i dyplomowana aktorka. Zdobyła wiele nagród na najważniejszych polskich konkursach piosenki. Wychowanka Elżbiety Zapendowskiej i trener wokalny. Muzyk z dyplomem w klasie fortepianu i perkusji – od wielu lat prowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych.