MUSICAL BABIES

kategoria: muzyczne

wiek: dzieci

dni tygodnia: poniedziałek 12:30 - 13:00

koszt: 100 zł / miesiąc

miejsce: Wszechnica Rodzica, Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno

Wiek: 1 – 3 lata

Muzyczny angielski dla najmłodszych dzieci, to językowo – muzyczno – ruchowo – sensoryczne zajęcia oddziałujące na wszystkie zmysły! 
Dzieci w naturalny sposób osłuchują się z językiem angielskim poprzez: 
– słuchanie muzyki, rymowanek i piosenek 
– muzykowanie za pomocą prostych instrumentów 
– obserwację gestów wykonywanych przez dorosłych 
– zabawy paluszkowe 
– taniec i ruch 
– z czasem powtarzanie czynności, aż w końcu słów i całych zwrotów 
– korzystanie z autorskich, atrakcyjnych pomocy dydaktycznych związanych z tematyką zajęć 
– sensoryczne doznania, obejmujące wszystkie zmysły, pozwalające dziecku lepiej przyswoić 
i zapamiętać prezentowane treści  Prowadząca: Sarbina Czarnecka

Prowadząca: Sabrina Czarnecka