Street dance

kategoria: ruchowe

dni tygodnia: 6 - 8 lat- sobota godz. 9:15 - 9:55, 9-11 lat- sobota godz. 10:10 - 11:05

miejsce: Przystanek Muzyki, Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno

Wiek: 6+

6 – 8 lat – sobota godz. 9:15 – 9:55
9 – 11 lat – sobota godz. 10:10 – 11:05

Zapisy i płatności:
Akademii Tańca I AM DANCE

www.iamdance.pl
tel. 696 919 985
e-mail: info@iamdance.pl
www.facebook.com/UwolnijEmocje

Więcej informacji:
www.iamdance.pl/przystanek/

Cennik zajęć 40-minutowych od osoby: 
– opłata za pojedyncze zajęcia: 40 zł
– opłata miesięczna: 30 zł x ilość kolejnych zajęć w danym miesiącu
(płatna z góry do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc zajęć)
– opłata semestralna: 20 zł x ilość kolejnych zajęć w danym semestrze
(płatna z góry na 3 dni przed rozpoczęciem semestru)

Cennik zajęć 55-minutowych od osoby:
– opłata za pojedyncze zajęcia: 50 zł
– opłata miesięczna: 40 zł x ilość kolejnych zajęć w danym miesiącu
(płatna z góry do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc zajęć)
– opłata semestralna: 30 zł x ilość kolejnych zajęć w danym semestrze
(płatna z góry na 3 dni przed rozpoczęciem semestru)

Z Kartą Dużej Rodziny zniżka -30% od opłaty pakietowej (miesięcznej lub semestralnej).

Na zajęciach uczymy się poszczególnych kroków na bazie szeroko pojętych tańców ulicy związanych z kulturą hip-hop’u. Kombinacja różnych technik tańca oraz elementów w parterze, kształtuje wytrzymałość, kondycję, uczy płynnych ruchów, a także nagłych zatrzymań w jednym układzie choreograficznym. Na kolejnych spotkaniach kombinacje są powtarzane i uzupełniane o nowe, coraz trudniejsze sekwencje.

Prowadzący: Patryk Czarnecki