grafika nowiny

STYPENDIUM TWÓRCZE 2023

data: 24 czerwca 2022

Jesteś mieszkańcem Gminy Piaseczno?

Złóż wniosek o przyznanie Stypendium Twórczego Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno na 2023 rok.

Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:

  • literatura
  • muzyka i taniec
  • sztuki plastyczne i wizualne
  • fotografia, film i teatr
  • opieka nad zabytkami
  • architektura
  • muzealnictwo
  • upowszechnianie kultury

Termin do 10 września 2022 r.

Szczegóły w regulaminie na stronie https://kulturalni.bip.gov.pl/regulaminy/regulamin-stypendiow-tworczych.html