grafika wydarzenia

Start naboru inicjatyw kulturalnych zgłaszanych przez mieszkanki i mieszkańców gminy Piaseczno!

data: 13 czerwca 2024

Weź udział w naborze na inicjatywę lokalną, zgłoś projekt kulturalny i zrealizuj go razem z nami w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Edycja 2024.

 • Konkurs skierowany jest do mieszkańców i osób zamieszkujących na terenie miasta i gminy Piaseczno.
 • Wniosek zawierający pomysł na inicjatywę kulturalną mogą składać:
  • osoby indywidualne,
  • grupy nieformalne (min. 3 osoby, ze wskazaniem przedstawiciela),
  • grupy formalne (organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich itp.).
 • Wnioskodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie inicjatyw kulturalnych dla różnych grup wiekowych w postaci warsztatów, zajęć, spotkań, wystaw, koncertów, imprez, konkursów itp. stanowiących odpowiedź na diagnozę potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności.
 • Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 16 czerwca 2024 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wyniki konkursu zostaną przedstawione i opublikowane na stronie www.kulturalni.pl nie później niż 25 czerwca 2023 r.
 • Realizacja inicjatyw musi nastąpić w terminie od 30 lipca do 30 października 2024 r.
 • Pomysły inicjatyw można składać w formie elektronicznej na adres mailowy: biuro@kulturalni.pl lub w formie papierowej w głównej siedzibie Centrum Kultury w Piasecznie (pl. Piłsudskiego 9, III piętro)
 • Pomysły muszą zostać zgłoszone na oryginalnym Formularzu Zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej Centrum Kultury w Piasecznie www.kulturalni.pl.
 • Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie www.kulturalni.pl od 27 maja 2024 r.
 • W ramach naboru dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw.
 • Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy 10000 zł.