Edukacja filmowa – dzieci młodsze i starsze

W imieniu Centrum Kultury w Piasecznie zapraszamy Państwa placówkę do udziału w Programie Kina Edukacyjnego dla dzieci Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej w roku szkolnym 2022/23.
W ramach programu będziemy wyświetlali filmy z cyklu „Filmowi bohaterowie”, prowadzili prelekcje i pogadanki na tematy poruszane w filmach.
Seanse będą odbywały się raz w miesiącu, od października 2022 r. do maja 2023 r.
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w realizowanym przez nas Programie Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, bardzo prosimy o wstępne zgłoszenie Państwa placówki/klasy/oddziału mailem pod linkiem:
https://panel.nhef.pl/zgloszenie
Szczególnie gorąco zapraszamy klasy pierwsze SP. Seanse będą wyświetlane w siedzibie Centrum Edukacyjno Multimedialnym w Piasecznie ul. Jana Pawła II 55.