Grafika dla oświaty

Edukacja filmowa – dzieci młodsze i starsze

NHEF to ogólnopolski program edukacji filmowej realizowany przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty we współpracy z kinami i domami kultury. Pokazy w ramach programu są realizowane od października do kwietnia (raz w miesiącu), a każdy z nich poprzedzony jest prelekcją. Filmy pogrupowano w cykle dopasowane do etapu nauczania. Centrum Kultury w Piasecznie organizuje seanse dla przedszkolaków i uczniów ze szkół podstawowych.
Projekcje będą odbywały się w Domu Kultury oraz Kinosferze (Strefie Plastyki)
To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, uzupełnione prelekcją, omówieniem i propozycją warsztatów plastycznych, kartą pracy, scenariuszem lekcji oraz analizą psychologiczną do pobrania ze strony www.nhef.pl.
Przygotowane materiały dydaktyczne stanowią pomoc dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej poszczególnych przedmiotów. Jednocześnie udział w NHEF wzbogaci programy wychowawczo-profilaktyczne szkoły, a filmy oglądane w domu z udziałem rodziny ucznia mogą stanowić inspirujący punkt wyjścia do działań wychowawczych zarówno w szkolnej klasie, jak i w domu.

Jak to działa?
Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl i od października do kwietnia raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina w swoim mieście na film lub wybierają seans online. Przed każdym filmem odbywa się multimedialna prelekcja poświęcona opisanemu w folderze zagadnieniu. Nauczyciele dostają dostęp do interdyscyplinarnych materiałów dydaktycznych (informacje o filmie i reżyserze, scenariusze lekcji, karty pracy, opinie psychologów etc.) do wykorzystania zarówno podczas zajęć szkolnych jak i przy rodzinnych dyskusjach filmowych w domu.

Dlaczego warto?
Cały program NHEF pozostaje w zgodzie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W 2011 roku Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej zostały włączone do rodziny projektów Filmoteki Szkolnej. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej należą do Koalicji dla edukacji filmowej powołanej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
W 2012 roku projekt został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „edukacja młodego widza”.
Honorowy patronat nad programem ma organizacja Europa Cinemas.
W 2012 roku projekt został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „edukacja młodego widza”.
Zapisy oraz szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie: www.nhef.pl

Klasy 1 – 3
Kontakt: Emilia Gurbowicz, e-mail: emilia.gurbowicz@kulturalni.pl, tel. 505 856 669
KINOSTREFA
Centrum Kultury w Piasecznie
CEM, Ul. Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

Klasy 4 – 6 i 7 – 8
Kontakt: Katarzyna Resiak, e-mail: katarzyna.resiak@kulturalni.pl, tel. 519 388 690
Dom Kultury
Centrum Kultury w Piasecznie
ul. Kościuszki 49
05-500 Piaseczno