Ładowanie Wydarzenia
Przystanek Kultura

18 słów wystawa fotografii Izabeli Górnickiej-Zdziech

data: 27.08.2020 | czwartek

godzina: 19:00

miejsce: Zakątek Kultury

młodzież | dorośli | wystawy

18 słów – Wystawa fotografii Izabeli Górnickiej-Zdziech
(Nie) wernisaż 27 sierpnia (czwartek) 2020 r.
godz. 19.00
Zakątek Kultura, Piaseczno
Wstęp wolny
wystawa otwarta do 30 września

O wystawie

Stworzyłam wystawę 18 SŁÓW, bo będąc dziennikarką i autorką książek biograficznych ponad wszystko przedkładam kontakt z drugim człowiekiem. To od niego uczymy się świata, dzięki niemu poznajemy samych siebie. Kim bylibyśmy bez innych?

Bohaterami tej opowieści są moi studenci, obcokrajowcy, którzy przyjechali do Polski z różnych zakątków świata. Być może niektórzy z nich zostaną tu tylko na chwilę, inni – na dłużej, niektórzy może na zawsze, dla większości z nich to początek ich przygody z nowym językiem.

Mimo że wystawa dotyczy języka polskiego i polskich słów pokazuje sytuację uniwersalną. Mogłaby powstać w każdym innym kraju i dotyczyć innego języka.

W dobie różnorakich ksenofobicznych zachowań na całym świecie, wzrastania nastrojów nacjonalistycznych, niechęci do inności rasowej czy religijnej wystawa ma zbliżyć do ludzi z innych krajów i kręgów kulturowych. Ma być lustrem, w którym przejrzy się zwiedzający. Oto pozna siedemnaście osób z różnych krajów. Czeka go niezwykłe spotkanie.

Wystawa ma zachęcić do otwierania się przed obcokrajowcami, nie tylko pod względem językowym. Obcokrajowcy uczą się naszego, jakże trudnego, języka. Chcą nas poznać. Chcą się z nami przywitać i porozmawiać. Bądźmy na to otwarci.

Zwiedzających obcokrajowców chciałabym zapoznać z językiem polskim, jeśli nigdy wcześniej nie mieli z nim do czynienia. Tych, którzy jeszcze nie znają języka polskiego, zaznajomi z nim. Osoby uczące się może skłonić do kontynuacji. Mam nadzieję, że wszyscy wyjdą z wystawy bogatsi o siedemnastu nowych znajomych, siedemnaście nowych historii i osiemnaście nowych słów. Może ktoś zechce zacząć uczyć się polskiego…

Moja wystawa powstała w zamierzeniu jako integralna część Festiwalu Otwarte Ogrody w Konstancinie-Jeziornie, absolutnie niezwykłego wydarzenia plenerowego. Służy wzajemnemu poznaniu – łączy społeczność Konstancina – Polaków – z obcokrajowcami. Wciąż za mało jest takich inicjatyw, a przecież Ci obcokrajowcy to ludzie żyjący obok nas, robiący zakupy w tym samym sklepie i spacerujący po tym samym parku, nie tylko w Konstancinie…

Słowa na pierwszym planie, to one przyciągają uwagę widza. Dalej osoby, do których najlepiej podejść bliżej, przecież chcemy im się przyjrzeć, poznać je. Wreszcie dostrzegamy tekst, przy bliższym poznaniu dowiadujemy się, kim są ci ludzie, skąd wzięła się w nich chęć uczenia się języka polskiego, jak długo zgłębiają nasz język i jakie mają dalsze plany z tym związane.

Wystawa może wzbudzić zainteresowanie Polską gdzieś dalej. Oby tak się stało.

About the exhibition

I created an exhibition of 18 WORDS, as being a journalist and an author of a few biographies I prefer contact with other human beings rather than anything else. It’s from them we learn about the world, we get to know ourselves. Who would we be without others?

I am a Polish as a second language teacher. The characters of my story are my students, expats, who came to Poland from various corners of the world. Perhaps some of them will stay here only for a while, others – for longer, some may stay forever, for most of them this is the beginning of their adventure with a new language.

Although the exhibition deals with the Polish language and Polish words, it shows a universal situation. It could be created in any other country and refer to a different language.

In the era of various xenophobic behaviors around the world, the rise of nationalistic moods, reluctance to racial or religious acceptance in others, the exhibition is aimed to approach people from other countries and cultures. It is a mirror in which visitors will be able to see a reflection of themselves. Here are seventeen people from different countries. An unusual meeting awaits them.

I would like to familiarize visitors with the Polish language if they have never dealt with it before. I hope their lives will get enriched with seventeen new friends, seventeen new stories and eighteen new words. Maybe even someone will want to start learning Polish…

My exhibition was intended as an integral part of the Open Gardens Festival in Konstancin-Jeziorna, an absolutely amazing outdoor event. It serves as a forum to get to know each other – it connects the Konstancin community – mostly Poles – with expats. There still aren’t enough of such initiatives, even though foreigners are people living among us, shopping in the same store, walking in the same park, not only in Konstancin…The words in the foreground attract the viewer’s attention. Then there are people to whom it is best to get closer, because we want to look at them, get to know them. Finally, we see the text, on closer examination we learn who these people are, where did they want to learn the Polish language, how long they explore our language and what are their future plans.The exhibition may spark interest in Poland somewhere abroad. Let it be so.

IZABELA GÓRNICKA-ZDZIECH dziennikarka, autorka książek, lektorka języka polskiego jako obcego, koordynatorka Festiwalu Otwarte Ogrody w Konstancinie-Jeziornej. Wydała tomiki poetyckie: Sianokosy i Przez Ucho Igielne oraz portrety prozą, m.in. Sukienkę ze starego płaszcza we współpracy z Ludmiłą Marjańską, Wszystko jest takie kruche z Ewą Błaszczyk, O trzeciej nad ranem z Ernestem Bryllem. Przez kilka lat pisała książki z Franciszkiem Starowieyskim. Tak powstały: Przewodnik inteligentnego snoba według Franciszka Starowieyskiego, Przewodnik zacnego kolekcjonera według Franciszka Starowieyskiego i Przewodnik po kobietach według Franciszka Starowieyskiego. Po odejściu artysty opublikowała wraz z jego żoną, Teresą Starowieyską Listy miłosne Franciszka Starowieyskiego i Byczą krew. Ciekawią ją ludzie i słowa, a zwieńczeniem tych zainteresowań wydaje się być obecna wystawa.

Wydarzenie na fb: www.facebook.com/events/2731355177184227/

niewernisaż-plakat-a3