Ładowanie Wydarzenia
Dom Kultury

MIESIĄC PAMIĘCI NARODOWEJ. Spotkanie z Bogdanem Bartnikowskim ps. „Mały”

data: 18.04.2024 | czwartek

godzina: 12:00

miejsce: Dom Kultury

dorośli | spotkania | patriotyczne

MIESIĄC PAMIĘCI NARODOWEJ
Spotkanie z Bogdanem Bartnikowskim ps. „Mały”
18 kwietnia (czwartek) 2024
godz. 12.00
wstęp wolny
Dom Kultury, ul. Kościuszki 49, Piaseczno

Bogdan Bartnikowski, ps. „Mały” urodził się 24 stycznia 1932 r. w Warszawie.

W czasie Powstania Warszawskiego Bogdan Bartnikowski był łącznikiem w obwodzie Ochota Armii Krajowej. Po opanowaniu dzielnicy Ochota, gdzie mieszkał, wraz z matką został przymusowo wysiedlony i skierowany do obozu przejściowego w Pruszkowie, Dulag 121, skąd 12 sierpnia 1944 r. zostali obydwoje wywiezieni do KL Auschwitz-Birkenau. W obozie został zarejestrowany jako więzień 1902731. Przebywał w Birkenau: najpierw w bloku dziecięcym obozu kobiecego, następnie w sektorze A obozu męskiego, gdzie byli więzieni chłopcy z Warszawy.

W styczniu 1945 r. został razem z matką wywieziony do Blankenburga (komando robocze obozu Sachsenhausen), gdzie do 22 kwietnia 1945 r. pracował przy odgruzowaniu Berlina. Po wyzwoleniu, w kwietniu 1945 r. powrócił wraz z matką do Warszawy.

Przerwaną naukę kontynuował w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego. W roku 1952 zaczął naukę w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie, do początku lat 50. działał również w harcerstwie. Będąc zawodowym wojskowym, do roku 1968 służył jako pilot–instruktor, następnie został zatrudniony w prasie wojskowej.

Po odbyciu służby wojskowej pracował jako dziennikarz. Bogdan Bartnikowski, mając w pamięci przeżycia z okresu okupacji i uwięzienia w obozach koncentracyjnych, napisał i wydał książki o losach polskich dzieci w latach wojny między innymi: zbiór opowiadań „Dzieciństwo w pasiakach”, powieści „Daleka droga”, „Powrót nad Wisłę”, „Dni długie jak lata”.

Zaangażowany w działalność kombatancką. Uczestnik prelekcji i spotkań dotyczących historii II wojny światowej. Był członkiem zarządu Stowarzyszenia Więźniów Byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych, jest członkiem Mazowiecko-Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy Byłym Więźniom Politycznym Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych, Gett i Więzień Gestapo; Związku Powstańców Warszawskich. Został Odznaczony Krzyżem Oświęcimskim, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Fot. Mateusz Opasiński